Feedback

Odpowiedzialność zgodnie z §§ 55 Umowy Państwowej o Radiofonii i Telemediach, 5 I Nr 1 Ustawy Telemedialnej, 10 III Umowy Państwowej o Usługach Medialnych:

ITAPS Sp.z o.o
Odrzanska 24/29/23
PL-50-114 Wroclaw

Kontakt:

Tel.:0048-71-3425661
Fax.:0048-71-3425661

eMail: info@hotel-app.pl
Internet: www.hotel-app.pl

 • Wystarczy 15 minut, by
  za pomocą nowego
  konfiguratora
  stworzyć
  własną
  aplikację
  hotelową!